Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj
piątek, 03 stycznia 2014 08:38

Dotyczy ogłoszenia: "DOWOŻENIE POSIŁKÓW do szkół na terenie Gminy Lubartów". TERMIN REALIZACJI: od 07 stycznia 2014 r. -  do 22 grudnia 2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności na dowożenie posiłków do szkół na terenie gminy Lubartów (zaproszenie do złożenia oferty z dnia 13 grudnia 2013 r.) wpłynęła  i została zatwierdzona do realizacji 1 oferta: Pan Krzysztof Rodak, zam. Kol. Łucka 22A, 21-100 Lubartów, cena oferty brutto – 2,50 zł.