Informacja na temat konferencji promującej Program operacyjny Kapitał Ludzki oraz projekt systemowy "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów" Drukuj Email
środa, 13 lipca 2011 09:21

Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów W dniu 29 czerwca 2011r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Lubartowie odbyła się konferencja pod hasłem „Warto chcieć – nowymi kompetencjami w przyszłość”, której organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Konferencja była jednym z działań informacyjno – promocyjnych w ramach projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów”  realizowanego przez GOPS.  Jej celem było zapoznanie uczestników z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, jego celami i priorytetami ze szczególnym  uwzględnieniem Priorytetu VII: Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji",  Poddziałanie 7.1.1 – "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" oraz zapoznanie z realizowanym projektem systemowym.

Ważnym punktem konferencji było zaprezentowanie znaczenia projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dla rozwoju lokalnego na przykładzie projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów” .


Prelekcje w trakcie konferencji poprowadzone zostały również przez zaproszonego gościa Pana dr Ireneusza Siudem – psychologa i psychoterapeutę. Tematyka wykładu dotyczyła „Kreowania własnego wizerunku i umiejętności autoprezentacji jako podstawy sukcesu w życiu zawodowym.”

 
Uczestnikami konferencji byli: przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy Urzędu Gminy, pracownicy GOPS, pracodawcy oraz uczestnicy projektu. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały promocyjne w postaci teczek i długopisów.


Podczas poczęstunku zaproszeni goście gorąco dyskutowali na temat pozytywnych zmian, jakie dokonują się w naszej społeczności dzięki funduszom unijnym.

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ >>

 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego