Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów - podsumowanie edycji trzeciej Drukuj Email
środa, 15 grudnia 2010 15:04
Efektywna pomoc_1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w roku 2010 po raz trzeci realizował projekt  pn. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym lub dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie Gminy Lubartów, w tym osób bezrobotnych i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Każda edycja, etap projektu trwa rok. Wraz z jego początkiem do projektu włączana jest nowa grupa uczestników, która przez cały rok otaczana jest wsparciem z zakresu integracji zawodowej, społecznej, edukacyjnej oraz zdrowotnej. W roku 2010 w projekcie udział wzięło 16 osób, z którymi  zawarto kontrakty socjalne na realizację określonych działań.
Uczestnicy projektu od stycznia do grudnia 2010 roku skorzystali z następujących form wsparcia:

1.  Szkolenia i kursy zawodowe (instrument aktywizacji edukacyjnej):

1)    Kucharz małej gastronomii z modułem obsługi kas fiskalnych - 2 osoby;
2)    Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera (+minimum sanitarne) -  4 osoby;
3)    Wizaż i stylizacja paznokci -  3 osoby;
4)    Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci -  2 osoby;
5)    Spawanie TIG i MAG – 1 osoba;
6)    Operator walca drogowego – 1 osoba;
7)    Operator koparko-ładowarki – 2 osoby;
8)    Kurs prawa jazy kat. B -  6 osób;

2.  Zajęcia z doradcą zawodowym (instrument aktywizacji zawodowej) – 16 osób;
3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych (instrument aktywizacji społecznej) – 16 osób;
4. Badania profilaktyczne, stwierdzające zdolność do uczestnictwa w wybranych kursach zawodowych oraz wykonywania danego zawodu (instrument aktywizacji zdrowotnej) – 16 osób.

Uczestnicy projektu zdali pomyślnie egzaminy  i uzyskali zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie wybranego zawodu.

Dodatkowo uczestnicy przez cały rok pozostawali w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi, którzy poprzez rozmowy, odwiedziny w środowisku, kontakt z instytucjami rynku pracy pobudzali i mobilizowali do podejmowania nowych działań w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej. Uczestnicy zostali otoczeni również wsparciem finansowym, które miało służyć ułatwieniu im wejścia na rynek pracy oraz integracji ze środowiskiem. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom  na zwiększenie lub nabycie nowych umiejętności zawodowych, wzrost kompetencji społecznych, co w dalszej perspektywie poskutkuje pobudzeniem aktywności zawodowej tych osób.

Ze środków przewidzianych w ramach projektu zakupione zostały również artykuły biurowe, komputerowe, meble oraz wyposażenie niezbędne do realizacji przez pracowników zadań związanych z realizacją projektu.

 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego