Konferencja promująca program operacyjny kapitał ludzki oraz projekt "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów" pn. "Moje kompetencje - kapitałem mojej przyszłości" Drukuj Email
czwartek, 08 lipca 2010 11:52
Konferencja_4 W dniu 28 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubartowie odbyła się konferencja promująca Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz projekt "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów". Organizatorem konferencji był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Hasło przewodnie  odzwierciedlało główną ideę przekazu konferencyjnego i brzmiało: "Moje kompetencje – kapitałem mojej przyszłości". W trakcie konferencji poruszone zostały kwestie związane z umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, mającymi kluczowe znaczenie w budowaniu kapitału ludzkiego. Przedstawione zostało znaczenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych jako instrumentu wzmacniającego  pozycję na rynku pracy, służącego do bardziej efektywnego realizowania celów życiowych i aspiracji. Uczestnicy konferencji mieli również okazję samodzielnie sprawdzić, jaki poziom umiejętności interpersonalnych prezentują. Uczestnikom konferencji przedstawione zostały także główne idee Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach Priorytetu VII - "Aktywna integracja",  Działanie 7.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie  7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", projektu systemowego "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów". W trakcie wystąpienia podsumowane zostały dotychczasowe działania naszego Ośrodka w zakresie wdrażania projektu w jego pierwszej i drugiej edycji.

Program konferencji przedstawiał się następująco:
12:15 - 12:30 Powitanie uczestników
mgr Jolanta Gryzio - Kierownik GOPS w Lubartowie

12:30 - 13:00 Główne założenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektu "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów"
mgr Anna Furtak - pracownik socjalny GOPS w Lubartowie

13:00 - 13:45 Moje kompetencje - kapitałem  mojej przyszłości
mgr  Małgorzata Jarmuła - psycholog, psychoterapeuta

13:45 - 14:00   Przerwa

14:00 - 14:45 C.d. Moje kompetencje - kapitałem mojej przyszłości (warsztat)
mgr Małgorzata Jarmuła - psycholog, psychoterapeuta

14:45 Poczęstunek

W konferencji uczestniczyło ok. 50 osób: radni i sołtysi wsi Gminy Lubartów, Wójt Gminy, Skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy i pracownicy GOPS, pracodawcy, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, ale przede wszystkim uczestnicy projektu, którzy są jego ostatecznymi beneficjentami.
Czas poczęstunku był okazją do dyskusji i zadawania pytań, dotyczących problemów występujących podczas realizacji projektu a także możliwości wsparcia jakie niesie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały promocyjne w postaci teczek i długopisów.
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego