Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Drukuj Email
poniedziałek, 14 października 2019 16:08
W dniu 3 października 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 - do 31 grudnia 2020.

O środki na realizację usług asystenta w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które w ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji. Gminy/powiaty mają czas do 22 października na złożenie wniosków do wojewody. Po tym terminie wojewoda sporządzi i przekaże wniosek na środki finansowe z Programu, wraz z listą rekomendowanych gmin/powiatów Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podejmie decyzję o dofinansowaniu. Wojewodowie mają na to czas do 5 listopada.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu. Usługi asystenta mogą świadczyć:

  1. Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  2. Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zamierza złożyć wniosek aby otrzymać środki w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i objąć taką formą wsparcia potrzebujące osoby.

W celu rozeznania potrzeb zachęcamy osoby zainteresowane wsparciem asystenta do kontaktu z pracownikami GOPS, w siedzibie ośrodka ul. Lubelska 18a p. 1
od poniedziałku – do piątku w godz. 7.15 – 15.15,  telefonicznie 81 854 59 10, 81 854 59 10 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do dnia 18 października 2019r.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rodzina/co-powinienes-wiedziec-o-asystencie-osobistym-osoby-niepelnosprawnej

 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego