Pomoc żywnościowa PODPROGRAM 2019 Drukuj Email
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, że od 1 sierpnia 2019r. rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2019, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, lub w przypadku osoby bezdomnej- oświadczenia podpisanego w tut. GOPS.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych- wydawanych bezpłatnie, w składzie których do czerwca 2020r. znajdą się artykuły spożywcze następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy oraz gołąbki w sosie pomidorowym. Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje łącznie ok 50,5kg na osobę. Paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy końcowego oznacza minimum kilka ( tj. co najmniej trzy) artykuły spożywcze z różnych grup towarowych (7grup) wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2019.

Wszelkie informacje o zasadach realizacji Programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Programy lub można uzyskać je w siedzibie GOPS w Lubartowie ul. Lubelska 18A bądź telefonicznie nr: (81) 854 59 10.

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji kierować należy do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  ul. Nowogrodzka1/3/5, 00- 513 Warszawa.

 

logo-popz-mrpps-bz-ue

 


 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego