Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2018 Drukuj Email
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, iż w dniach 26-27 listopada 2018 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych: Skrobów –Kolonia 104 będzie wydawana pierwsza partia żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 dla osób, którym wydano skierowania i które zostały zakwalifikowane do odbioru paczek żywnościowych.

W składzie pierwszej paczki żywnościowej w przeliczeniu na 1 osobę (osobę samotną bądź w rodzinie) znajdą się: groszek z marchewką (szt. 8), buraczki wiórki (szt.3), makaron kukurydziany bezglutenowy (szt.1), kasza gryczana (szt.2), herbatniki (szt.3), mleko UHT (szt. 6), szynka drobiowa (szt. 8), filet z makreli w oleju (szt.9).

Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 01 października 2018r.: 1402zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie), które nie korzystały ze wsparcia w postaci odbioru żywności nadal tj. do 30 listopada 2018r. mogą zgłaszać się po wydanie skierowania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie i do odbioru żywności w ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018.

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. Lubelska 18A bądź telefonicznie nr: (81) 854 59 10

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji kierować należy do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka1/3/5, 00- 513 Warszawa.

 

logo-popz-mrpps-bz-ue

 

 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego