Zaproszenie do udziału w projekcie pn. „Koniec wykluczenia – początek zatrudnienia” Drukuj Email
wtorek, 27 lutego 2018 08:46

W związku z realizacją projektu pn. „Koniec wykluczenia – początek zatrudnienia” realizowanego na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”, Priorytet inwestycyjny 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” informujemy o rekrutacji do projektu.

 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego