Pomoc żywnościowa PODPROGRAM 2017 Drukuj Email
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, iż od sierpnia 2017r. rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2017, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, lub w przypadku osoby bezdomnej- oświadczenia podpisanego w tut. GOPS.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych- wydawanych bezpłatnie, w składzie których do końca maja 2017r. znajdą się artykuły spożywcze następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, , powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały oraz olej rzepakowy. Zestaw artykułów spożywczych w podprogramie 2017 obejmuje łącznie 50,45 kg na osobę. Paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy końcowego oznacza minimum kilka( tj. co najmniej trzy) artykuły spożywcze z różnych grup towarowych (6 grup) wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2017.
Wszelkie informacje o zasadach realizacji Programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Programy lub można uzyskać je w siedzibie GOPS w Lubartowie ul. Lubelska 18A bądź telefonicznie nr: (81) 854 59 10.

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji kierować należy do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  ul. Nowogrodzka1/3/5, 00- 513 Warszawa.

 

logo-popz

 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego