Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2016 Drukuj Email
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, iż w dniach 15-16 lutego 2017r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych: Skrobów –Kolonia 104 będzie wydawana kolejna partia żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 dla osób którym wydano skierowania i które zostały zakwalifikowane do odbioru paczek żywnościowych.

Osoby i rodziny znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), które nie korzystały ze wsparcia w postaci odbioru żywności nadal mogą zgłaszać się po wydanie skierowania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie i do odbioru żywności w ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016.

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. Lubelska 18A bądź telefonicznie nr: (81) 854 59 10.

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji kierować należy do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  ul. Nowogrodzka1/3/5, 00- 513 Warszawa.

 

logo-popz

 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego