Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2016 Drukuj Email
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, iż w miesiącu grudniu 2016 rozpoczynamy dystrybucję artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Lubartów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza  150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i  771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej- oświadczenia podpisanego w organizacji.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych, w składzie których do końca czerwca 2017r. znajdą się artykuły spożywcze następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały oraz olej rzepakowy. Zestaw artykułów spożywczych w podprogramie 2016 obejmuje łącznie 48,59 kg na osobę. Paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy końcowego oznacza minimum kilka( tj. co najmniej trzy) artykuły spożywcze z różnych grup towarowych ( 6 grup) wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji kierować należy do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  ul. Nowogrodzka1/3/5, 00- 513 Warszawa.
Pierwsza partia żywności wydawana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 będzie do odbioru w dniach 8-9 grudnia 2016r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych:  Skrobów –Kolonia 104.

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. Lubelska 18A bądź telefonicznie nr: (81) 854 59 10.

 

logo-popz

 

 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego