Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2016 zmiana kryterium dochodowego Drukuj Email
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje iż zgodnie z nowymi wytycznymi z dnia 28 grudnia 2016 roku, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono zmiany w kwalifikowaniu osób potrzebujących. Podwyższeniu uległo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu.

W związku ze zmianą kryterium „Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie."

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. Lubelska 18A bądź telefonicznie nr: (81) 854 59 10

 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego