Zmiana harmonogramu wypłat świadczeń z pomocy społecznej od 1 lipca 2016 roku Drukuj Email

Informujemy, że od dnia 01.07.2016 r. zmianie ulega harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej. W pierwszym terminie realizowane będą jedynie wypłaty zasiłków celowych (z wyłączeniem zasiłków celowych na zakup żywności realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Wypłaty zasiłków celowych, celowych na zakup żywności, zasiłków okresowych i stałych realizowana będzie w drugim terminie wypłat, zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem.

 

Harmonogram wypłat świadczeń  na II poł.  2016 roku

 

Lp.

MIESIĄC

ZASIŁKI  CELOWE

ZASIŁKI CELOWE

ZASIŁKI CELOWE NA ZAKUP ŻYWNOŚCI

ZASIŁKI OKRESOWE

ZASIŁKI STAŁE

1.

Lipiec

12

25

2.

Sierpień

12

25

3.

Wrzesień

12

23

4.

Październik

12

25

5.

Listopad

10

25

6.

Grudzień

12

21-22, 28-29

 

Świadczenia będą wypłacane w Banku Pekao SA

I Oddział w Lubartowie, ul. Lubelska 23 w godz. 8.00 – 18.00 lub przekazywane przelewem na wskazany przez stronę rachunek bankowy.

 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego