Ogłoszenie o wyborze oferty - Dowożenie posiłków Drukuj Email
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności na dowożenie posiłków do szkół na terenie gminy Lubartów w okresie 07 stycznia 2016 r. - 22 grudnia 2016 r. (zaproszenie do złożenia oferty z dnia 15 grudnia 2015 r.) wpłynęła i została zatwierdzona do realizacji 1 oferta: Pan Krzysztof Rodak, 21-100 Lubartów. Cena oferty brutto - 2,50 zł.
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego