Apel w związku ze zbliżającą się zimą Drukuj Email
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, mając na uwadze zbliżający się okres zimy, występuje z apelem do mieszkańców gminy Lubartów, aby nie zapominali o osobach samotnych, starszych, chorych, bezdomnych i innych, które nie są w stanie poradzić sobie w tym szczególnie trudnym czasie. Aby uniknąć negatywnych skutków zimy zwracamy się z prośbą o przekazywanie nam informacji o rodzinach i osobach mogących wymagać pomocy ze strony Ośrodka.

Podjęcie w porę kompleksowych działań, współpracy wszystkich służb na terenie Gminy oraz zaangażowanie nas wszystkich pozwoli uniknąć w/w osobom niebezpieczeństwa utraty życia i zdrowia.

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie dysponuje wykazem placówek działających na rzecz bezdomnych na terenie województwa lubelskiego, prosimy o ewentualne kierowanie osób zainteresowanych.  Baza danych o w/w placówkach znajduje się również na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej pod adresem: www.lublin.uw.gov.pl/wps (Urząd→Wydział Polityki Społecznej→Wsparcie osób bezdomnych→Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe).  

Poniżej podajemy telefony kontaktowe:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie: 81 854 59 10, 81 854 59 09
  • Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie: 81 852 62 10, 81 852 62 90

Telefony Alarmowe:

  • Policja  997
  • Straż Pożarna  998
  • Pogotowie  999, Z tel. Komórkowych 112

Informujemy również, że w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przez całą dobę działa telefon interwencyjny Nr 987, w ramach którego można uzyskać m.in. w/w informacje, a także zgłosić zagrożenie życia i zdrowia.

 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego