Konferencja promocyjna, podsumowująca realizację projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Lubartów” w latach 2008-2014 Drukuj Email
środa, 31 grudnia 2014 18:25

Efektywna pomoc spoleczna w gminie Lubartow w latach 2008-2014_3 Efektywna pomoc spoleczna w gminie Lubartow w latach 2008-2014_2 W dniu 29.12.2014 roku odbyła się konferencja promująca, podsumowująca projekt „Efektywna pomoc społeczna w gminie Lubartów”, który był realizowany przez nasz Ośrodek w latach 2008-2014. Zebranym na konferencji uczestnikom projektu, personelowi projektu, członkom Rady Gminy, sołtysom, pracownikom Urzędu, władzom Gminy i wszystkim zgromadzonym przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące projektu: jego cele, założenia, zasady uczestnictwa, formy oferowanej pomocy, rodzaje wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji.

Podsumowując, w kolejnych latach realizacji projektu pomyślnie ukończyło udział:
 • 2008 r. – 6 osób
 • 2009 r. – 12 osób
 • 2010 r. – 16 osób
 • 2011 r. – 18 osób
 • 2012 r. – 25 osób
 • 2013 r. – 20 osób
 • 2014 r. – 15 osób

Łącznie pomyślnie ukończyły udział 103 osoby (niektóre z ww. osób brały udział w projekcie przez dwa lata).
W ciągu lat 2008-2014 na realizację projektu wykorzystano następujące środki:

 

Rok Wkład własny Kwota dofinansowania Razem
2008 6.316,50 zł 52.714,61 zł
59.031,11 zł
2009 8.907,93 zł 75.929,53 zł 84.837,46 zł
2010 17.900,00 zł 152.620,66 zł 170.520,66 zł
2011 20.500,00 zł 174.755,88 zł 195.255,88 zł
2012 27.755,00 zł 236.578,91 zł 264.333,91 zł
2013 20.503,98 zł 173.018,89 zł 193.522,87 zł
2014 17.607,62 zł 150.080,50 zł 167.688,12 zł
RAZEM 119.491,03 zł 1.015.698,98 zł 1.135.190,01 zł

 

Wsparcie w ramach projektu realizowane było w oparciu o postanowienia zawarte w kontraktach socjalnych.
Wsparcie polegało na realizacji działań w oparciu o 4 rodzaje instrumentów aktywnej integracji:

 • instrumenty aktywnej integracji społecznej;
 • instrumenty aktywnej integracji zawodowej;
 • instrumenty aktywnej integracji edukacyjnej;
 • instrumenty aktywnej integracji zdrowotnej.

W ramach aktywnej integracji społecznej realizowano:

 • trening kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia indywidualne i grupowe;
 • grupowe poradnictwo specjalistyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i współuzależnień;
 • indywidualne poradnictwo i wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, umożliwiających aktywizację społeczno-zawodową;
 • zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień i współuzależnień.

W ramach aktywnej integracji zawodowej realizowano:

 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;
 • 3-miesięczny staż zawodowy.

W ramach aktywnej integracji zdrowotnej realizowano:

 • badania kwalifikujące do wykonywania określonego zawodu;
 • psychoterapię indywidualną.

W ramach aktywnej integracji edukacyjnej realizowano:

 • 2 osoby podjęły i ukończyły naukę w Liceum dla Dorosłych (w ramach pomocy zakupiono dla nich laptopy);
 • kursy/szkolenia zawodowe z zakresu:
 • gastronomii (kucharz, cukiernik, piekarz) – 11 osób
 • opieki nad osobami zależnymi – 23 osoby
 • sprzedaży, fakturowania – 23 osoby
 • wizażu, kosmetologii, stylizacji paznokci – 12 osób
 • budowlane (koparko-ładowarki, walce, roboty wykończeniowe, glazurnik) – 20 osób
 • magazynowania i obsługi wózków jezdniowych – 7 osób
 • prawo jazdy (kat. B, C, D, kwalifikacje) – 40 osób
 • spawanie (TIG, MIG, MAG) – 3 osób
 • florystyka, dekoratorstwo – 8 osób
 • kurs administracyjno-biurowy – 4 osoby
 • serwisant sprzętu biurowego, komputerowego, urządzeń fiskalnych – 1 osoba
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa – 1 osoba.

W ramach projektu podejmowano również inne działania, w tym również działania o charakterze środowiskowym (w 2012 roku), do których włączono członków rodziny uczestników, znajomych, sąsiadów:

 • Projekt socjalny „TYDZIEŃ DLA RODZINY”:

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
Zajęcia praktyczne w zakresie lepszego pełnienia funkcji wychowawczych i komunikacji w rodzinie
Indywidualne objazdowe konsultacje specjalistyczne  - psycholog

 • Wyjazd integracyjno-kulturalny do Warszawy.

Do dodatkowych działań finansowanych w ramach projektu należało m.in.:

 • zakup materiałów biurowych i promocyjnych, znaczków pocztowych;
 • zakup mebli biurowych;
 • wyposażenie stanowiska pracy pracownika socjalnego (biurko, krzesło, komputer, regał, komoda);
 • zakup drukarki, bindownicy, gilotyny;
 • zakup aparatu cyfrowego, karty pamięci;
 • zakup telefonu komórkowego i doładowań;
 • zakup laptopa;
 • zatrudnienie pracownika socjalnego w ramach upowszechniania pracy socjalnej;
 • utworzenie strony internetowej GOPS i zarządzanie jej treścią;
 • organizacja konferencji promocyjnych;
 • realizacja wniosków uczestników projektu w zakresie  pomocy pieniężnej.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy sytuacji materialno-bytowej, społecznej i zawodowej wielu klientów GOPS, którzy brali w nim udział. Dzięki niemu zwiększyła się efektywność udzielanej przez GOPS w Lubartowie pomocy. Stwarzając możliwość korzystania z instrumentów aktywnej integracji uczestnicy projektu podwyższyli swoje kwalifikacje oraz poziom kompetencji społecznych i zawodowych. Większej integracji uległy rodziny uczestników, społeczności sąsiedzkie i cała społeczność naszej gminy.

Po zaprezentowaniu najważniejszych informacji dotyczących zakończonego projektu, uczestnicy konferencji mieli możliwość przedyskutowania problemów i wymiany doświadczeń podczas wspólnego poczęstunku. Zapraszamy do obejrzenia galerii >>

 

 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego