Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów - podsumowanie edycji siódmej Drukuj Email
poniedziałek, 29 grudnia 2014 18:20
Efektywna pomoc spoleczna w Gminie Lubartow - podsumowanie edycji siodmej_1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w roku 2014 po raz siódmy realizował projekt  pn. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu oraz społecznemu w Gminie Lubartów przez podwyższenie poziomu kapitału ludzkiego klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt skierowany był do osób mieszkających na terenie Gminy Lubartów, w tym osób bezrobotnych i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Każda edycja, etap projektu trwa rok. Wraz z jego początkiem do projektu włączana jest nowa grupa uczestników, która przez cały rok otaczana jest wsparciem z zakresu integracji zawodowej, społecznej, edukacyjnej oraz ewentualnie zdrowotnej. W roku 2014 w projekcie udział wzięło 15 osób, z którymi  zawarto kontrakty socjalne na realizację określonych działań, w tym jedna osoba, która uczestniczyła w nim już w 2013 roku. Uczestnicy projektu od stycznia do grudnia 2011 roku skorzystali z następujących form wsparcia:
 1. Zajęcia z doradcą zawodowym – indywidualne i grupowe (instrument aktywizacji zawodowej) – 14 osób;
 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych – indywidualne i grupowe (instrument aktywizacji społecznej) – 14 osób;
 3. Zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień i współuzależnień – 1 osoba;
 4. Psychoterapia indywidualna (instrument aktywnej integracji zdrowotnej) – 1 osoba;
 5. Szkolenia i kursy zawodowe (instrument aktywizacji edukacyjnej):
 • Wizaż i kosmetologia -  2 osoby;
 • Sprzedawca z elementami księgowości i prac biurowych – 4 osoby;
 • Opiekun/ka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci -  4 osoby;
 • Serwisant sprzętu komputerowego, biurowego, urządzeń fiskalnych – 1 osoba;
 • Operator/ka koparko-ładowarki kl. III, wszystkie typy – 4 osoby;
 • Prawo jazy kat. B -  7 osób;
 • Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona – 1 osoba;
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. D – 1 osoba.
Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli kursy i szkolenia, uzyskując zaświadczenia, potwierdzające ich odbycie.

Dodatkowo uczestnicy przez cały rok pozostawali w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi, którzy poprzez rozmowy, odwiedziny w środowisku, kontakt z instytucjami rynku pracy pobudzali i mobilizowali do podejmowania nowych działań w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej. Uczestnicy zostali otoczeni również wsparciem finansowym, które miało służyć ułatwieniu im wejścia na rynek pracy oraz integrację ze środowiskiem. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom  na zwiększenie lub nabycie nowych umiejętności zawodowych, wzrost kompetencji społecznych, co w dalszej perspektywie poskutkuje pobudzeniem aktywności zawodowej tych osób.

Projekt pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów” współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,  Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”. Zapraszamy do obejrzenia galerii >>
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego