Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów - podsumowanie edycji szóstej Drukuj Email
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w roku 2013 po raz szósty realizował projekt  pn. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu oraz społecznemu w Gminie Lubartów przez podwyższenie poziomu kapitału ludzkiego klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie Gminy Lubartów, w tym osób bezrobotnych i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Każda edycja, etap projektu trwa rok. Wraz z jego początkiem do projektu włączana jest nowa grupa uczestników, która przez cały rok otaczana jest wsparciem z zakresu integracji zawodowej, społecznej, edukacyjnej oraz zdrowotnej. W roku 2013 w projekcie udział wzięło 20 osób, z którymi  zawarto kontrakty socjalne na realizację określonych działań.

Uczestnicy projektu od stycznia do grudnia 2013 roku skorzystali z następujących form wsparcia:
 1. Zajęcia z doradcą zawodowym – indywidualne i grupowe (instrument aktywizacji zawodowej) – 18 osób;
 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych – indywidualne i grupowe (instrument aktywizacji społecznej) – 18 osób;
 3. Szkolenia i kursy zawodowe (instrument aktywizacji edukacyjnej):
 • Sprzedawca/czyni z obsługą kasy fiskalnej i komputera (+minimum sanitarne) -  3 osoby, 150 godz./os.
 • Wizaż i kosmetologia -  2 osoby, 170 godzin/os.
 • Opiekun/ka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci -  3 osoby, 170 godzin/os.
 • Florystyka-bukieciarstwo z elementami dekoratorstwa – 5 osób, 130 godz./os.
 • Pracownik administracyjno-biurowy (+obsługa maszyn liczących) – 4 osoby, 150 godz./os.
 • Magazynier z obsługą wózków widłowych (jezdniowych) podnośnikowych z napędem silnikowym – 3 os., 100 godz. dyd./os.
 • Pracownik remontowo-budowlany – roboty wykończeniowe – 1 os., 200 godz./os.
 • Prawo jazdy kat. D – 2 os., 80 godz./os.
 • Spawacz MIG i MAG – 2 os., 260 godz. /os.

Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli kursy i szkolenia, uzyskując zaświadczenia, potwierdzające ich odbycie.

Dodatkowo, jedna uczestniczka została skierowana do odbycia w ramach projektu 3-miesiecznego stażu zawodowego, który ukończyła w grudniu 2013.

Ponadto, 2 osoby kontynuujące udział w projekcie w 2013 roku, również w grudniu 2013 ukończyły naukę w dwuletnim liceum dla dorosłych i obecnie przygotowują się do zdania matury.

Dodatkowo uczestnicy przez cały rok pozostawali w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi, którzy poprzez rozmowy, odwiedziny w środowisku, kontakt z instytucjami rynku pracy pobudzali i mobilizowali do podejmowania nowych działań w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej. Uczestnicy zostali otoczeni również wsparciem finansowym, które miało służyć ułatwieniu im wejścia na rynek pracy oraz integrację ze środowiskiem. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom  na zwiększenie lub nabycie nowych umiejętności zawodowych, wzrost kompetencji społecznych, co w dalszej perspektywie poskutkuje pobudzeniem aktywności zawodowej tych osób.

Już dziś zachęcamy do odwiedzenia naszej siedziby w celu uzyskania większej ilości informacji o realizowanym projekcie i działaniach planowanych na kolejny rok. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnej edycji projektu zapraszamy do kontaktu z nami!

Projekt pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów” współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,  Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”.

 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego