Co nowego w projekcie systemowym? Drukuj Email
poniedziałek, 29 lipca 2013 09:23
Z radością informujemy, że w lipcu 2013 uczestnicy projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów” rozpoczęli uczestnictwo w instrumentach aktywnej integracji społecznej i zawodowej o następującej tematyce:
 
- Zajęcia z doradcą zawodowym (indywidualne i grupowe)
Celem zajęć z zakresu doradztwa zawodowego jest analiza i ocena indywidualnej sytuacji uczestników na rynku pracy, odkrycie przez nich własnych predyspozycji zawodowych i możliwości podjęcia pracy w różnych obszarach zatrudnienia. Zajęcia podejmują również tematykę metod efektywnego poszukiwania pracy i atrakcyjnej prezentacji własnej osoby na rynku pracy, tematyki związanej z pisaniem CV i listu motywacyjnego, efektem czego będzie opracowanie własnego CV i przykładowych listów motywacyjnych przez wszystkich uczestników zajęć i zapisanie ich na nośniku, umożliwiającym ich modyfikację w przyszłości (np. płyta CD).
 
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych (zaj. indywidualne i grupowe)
Celem treningu kompetencji i umiejętności społecznych jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, wchodzenia w relacje z innymi, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku pracy, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i problemowymi (np. bezrobocie). Celem jest również poszerzenie świadomości uczestników dotyczącej własnej osoby: możliwości, potencjału, wartości. Zajęcia będą podejmowały również tematykę higieny, zdrowia (zdrowego stylu życia), kształtowania wizerunku zewnętrznego.
 
Planuje się, iż powyższe zajęcia zakończą się na początku sierpnia 2013, po czym rozpoczną się pierwsze kursy zawodowe w ramach projektu (instrument aktywnej integracji edukacyjnej).
 

kl_gl_efs

 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego