VII Gminne Spotkanie Osób Starszych w Skrobowie Drukuj Email
piątek, 11 października 2013 09:00

Życie w każdym wieku może być pełne radości.

W dniu 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku, aby przypomnieć o problemach ludzi starszych, których światowa populacja nie tylko wzrosła w ostatnich latach, ale i znacznie powiększy się w ciągu najbliższych dekad.
 
Zgromadzenie Ogólne uznało, że warto wyznaczyć dzień, w którym różne instytucje i organizacje, a także media skupią swoją uwagę na tym, jaki wkład wnoszą osoby starsze w życie społeczeństw i podniosą na forum problemy, z jakimi boryka się ta grupa wiekowa. Jak dotąd, nie stworzono jednolitego programu obchodów, który zostałby wdrożony we wszystkich krajach członkowskich, 1 października stał się jednak czasem, w którym wzmożoną aktywność przejawiają organizacje działające na rzecz praw człowieka, rozwoju społecznego i powstrzymania przejawów dyskryminacji. Problemy ludzi starszych bywają postponowane. Jest to jednak najszybciej rosnąca grupa na świecie. Średnia długość życia znacznie się wydłużyła w porównaniu do kilku dekad wcześniej. W 1950 roku na całym świecie żyło około 200 milionów osób w wieku powyżej 60 lat, dziś jest ich 500 milionów, a do 2020 roku liczba seniorów wyniesie 1 miliard.
 
list-starosta-lubartowski-m list-marszalek-m list-posel-m
 
We wszystkich państwach coraz większa ilość obywateli dożywa sędziwego wieku.  Udział seniorów w życiu społeczeństw jest znaczny, a szacunkowe dane wskazują, że jeszcze się zwiększy. W 2020 roku średnia długość życia wyniesie 73 lata.
 
Specjalny czas, w którym celebruje się jesień życia od kilku lat obchodzony jest również w Gminie Lubartów. Jednym z elementów obchodów są coroczne Gminne Spotkania Osób Starszych. W tym roku w dniu 5 października w Skrobowie odbyło się takie spotkanie po raz siódmy.
 
W spotkaniu wzięła udział licząca ponad 200 osób grupa seniorów, przedstawicieli poszczególnych miejscowości z terenu gminy oraz zaproszeni goście. W spotkaniu uczestniczyli: Dziekan Dekanatu Lubartów ks. Józef Huzar, proboszcz parafii pw. Św. Anny ks. Andrzej Majchrzak, proboszcz parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Skrobowie ks. Mirosław Skałban, Poseł na Sejm RP - Henryk  Smolarz, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Krzysztof Paśnik, Starosta Powiatu Lubartowskiego - Fryderyk Puła, wójt gminy Lubartów - Krzysztof Kopyść, skarbnik gminy - Marzena Zbiciak, przedstawiciele Rady Gminy Lubartów z przewodniczącym Robertem Piętką,  sołtysi wsi. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL reprezentowała Jolanta Włoszek – Prezes oraz seniorzy miasta Lubartowa. Zaproszeni goście z uznaniem podkreślali rolę osób starszych w społeczeństwie, życząc im jednocześnie wielu długich lat w zdrowiu, spokoju oraz życzliwości. W specjalnie na ten dzień udekorowanej sali gimnastycznej, specjalnie w tym celu przygotowany program artystyczny przedstawili uczniowie Gimnazjum w Skrobowie prowadzeni przez Panią Iwonę Dadej. Swoim koncertem uświetniła uroczystość Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie z Kapelmistrzem Andrzejem Zaręba. W dalszej części spotkania do wspólnego śpiewania i tańca przygrywała kapela Paka Woźniaka z Brzostówki.
 
Od 2012 roku za życzliwość i szczególne zaangażowanie w organizowanie różnych form wsparcia na rzecz osób starszych przyznawane są w gminie Lubartów certyfikaty „MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM”. W roku ubiegłym pierwszy taki certyfikat otrzymała Szkoła Podstawowa w Skrobowie. Podczas spotkania kolejny certyfikat dla Gimnazjum w Skrobowie z rąk wójta gminy Krzysztofa Kopyścia odebrał dyrektor Robert Kozak.
 
Organizacją spotkania zajęli się pracownicy: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Skrobowie przy współudziale sołtysów wsi Gminy Lubartów. Na szczególne podziękowania zasłużyli uczniowie Gimnazjum w Skrobowie, Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu pod kierunkiem Pani Doroty Gwiazda za wkład w przygotowanie i przebieg spotkania.
 
Oprócz dobrej zabawy i licznych atrakcji spotkania w gronie seniorów to również promocja innego, nowego spojrzenia na okres starzenia, wyraz  poparcia dla wszelkich działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób starszych.
 
Podsumowaniem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w naszej gminie niech będą życzenia wielu lat życia, dużo zdrowia, pogody ducha, zrozumienia u dzieci, opieki najbliższych, jak najwięcej dni spędzonych wspólnie z rodziną i przyjaciółmi.
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego