Zakończenie rekrutacji do projektu "EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE LUBARTÓW" Drukuj Email
piątek, 06 kwietnia 2012 07:45
kl_gl_efs
Z końcem marca b.r. zakończona została rekrutacja do kolejnej edycji projektu "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów". Do uczestnictwa w projekcie w 2012 roku zakwalifikowanych zostało  łącznie 25 osób, w tym 5 osób, które brały w nim udział w latach poprzednich i konieczne jest aby  kontynuowały uczestnictwo w bieżącym roku. Uczestnikami projektu zostały osoby mieszkające na terenie gminy Lubartów, pozostające w wieku aktywności zawodowej (z dopuszczeniem udziału osób starszych, pod określonymi warunkami), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym, chętne do podjęcia działań z wykorzystaniem własnego potencjału w celu poprawy własnej sytuacji życiowej na wielu płaszczyznach, a szczególnie na płaszczyźnie zawodowej. W bieżącym roku planowane jest, podobnie jak w latach poprzednich, podjęcie działań w zakresie aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, dodatkowo jednak zorganizowane będą działania środowiskowe, adresowane do szerszej grupy osób, pozostających w bliskim otoczeniu uczestników projektu.
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego