Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów - podsumowanie edycji czwartej Drukuj Email
wtorek, 20 grudnia 2011 20:09
Efektywna pomoc spoleczna w Gminie Lubartow IV_4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w roku 2011 po raz czwarty realizował projekt  pn. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu oraz społecznemu w Gminie Lubartów przez podwyższenie poziomu kapitału ludzkiego klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie Gminy Lubartów, w tym osób bezrobotnych i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Każda edycja, etap projektu trwa rok.
Wraz z jego początkiem do projektu włączana jest nowa grupa uczestników, która przez cały rok otaczana jest wsparciem z zakresu integracji zawodowej, społecznej, edukacyjnej oraz zdrowotnej. W roku 2011 w projekcie udział wzięło 18 osób, z którymi  zawarto kontrakty socjalne na realizację określonych działań.
Uczestnicy projektu od stycznia do grudnia 2011 roku skorzystali z następujących form wsparcia:
  1. Zajęcia z doradcą zawodowym – indywidualne i grupowe (instrument aktywizacji zawodowej) – 18 osób;
  2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych – indywidualne i grupowe (instrument aktywizacji społecznej) – 18 osób;
  3. Badania profilaktyczne, stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu, objętego kursem/szkoleniem (instrument aktywizacji zdrowotnej) – 18 osób.
  4. Szkolenia i kursy zawodowe (instrument aktywizacji edukacyjnej):
  • Kucharz/ka–sprzedawca/czyni - 5 osób;
  • Wizaż i stylizacja paznokci -  2 osoby;
  • Opiekun/ka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci -  5 osób;
  • Glazurnik-posadzkarz – 2 osoby;
  • Operator/ka koparko-ładowarki kl. III, wszystkie typy – 4 osoby;
  • Prawo jazy kat. B -  7 osób;
Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli kursy i szkolenia, uzyskując zaświadczenia, potwierdzające ich odbycie.

Dodatkowo uczestnicy przez cały rok pozostawali w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi, którzy poprzez rozmowy, odwiedziny w środowisku, kontakt z instytucjami rynku pracy pobudzali i mobilizowali do podejmowania nowych działań w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej. Uczestnicy zostali otoczeni również wsparciem finansowym, które miało służyć ułatwieniu im wejścia na rynek pracy oraz integrację ze środowiskiem. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom  na zwiększenie lub nabycie nowych umiejętności zawodowych, wzrost kompetencji społecznych, co w dalszej perspektywie poskutkuje pobudzeniem aktywności zawodowej tych osób.

Ze środków przewidzianych w ramach projektu zakupione zostały również artykuły biurowe, komputerowe, meble oraz wyposażenie niezbędne do realizacji przez pracowników zadań w ramach projektu.

Projekt pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów” współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,  Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”.
 
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego