Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów - podsumowanie edycji szóstej Drukuj Email
czwartek, 23 stycznia 2014 21:43
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w roku 2013 po raz szósty realizował projekt  pn. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu oraz społecznemu w Gminie Lubartów przez podwyższenie poziomu kapitału ludzkiego klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie Gminy Lubartów, w tym osób bezrobotnych i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Każda edycja, etap projektu trwa rok. Wraz z jego początkiem do projektu włączana jest nowa grupa uczestników, która przez cały rok otaczana jest wsparciem z zakresu integracji zawodowej, społecznej, edukacyjnej oraz zdrowotnej. W roku 2013 w projekcie udział wzięło 20 osób, z którymi  zawarto kontrakty socjalne na realizację określonych działań.
Więcej…
 
Ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj Email
piątek, 03 stycznia 2014 08:38

Dotyczy ogłoszenia: "DOWOŻENIE POSIŁKÓW do szkół na terenie Gminy Lubartów". TERMIN REALIZACJI: od 07 stycznia 2014 r. -  do 22 grudnia 2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności na dowożenie posiłków do szkół na terenie gminy Lubartów (zaproszenie do złożenia oferty z dnia 13 grudnia 2013 r.) wpłynęła  i została zatwierdzona do realizacji 1 oferta: Pan Krzysztof Rodak, zam. Kol. Łucka 22A, 21-100 Lubartów, cena oferty brutto – 2,50 zł.

 
Zaproszenie do złożenia oferty Drukuj Email
poniedziałek, 16 grudnia 2013 23:48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zgodnie z zasadą konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro "DOWOŻENIE POSIŁKÓW do szkół na terenie Gminy Lubartów". TERMIN REALIZACJI: od 07 stycznia 2014 r. -  do 22 grudnia 2014 r.

 
Zaproszenie dla seniorów na projekcję filmu "Mała Moskwa" oraz prelekcję profilaktyczną Drukuj Email
piątek, 06 grudnia 2013 12:58
Serdecznie zapraszamy seniorów na projekcję filmu „MAŁA MOSKWA" oraz prelekcję profilaktyczną (profilaktyka zdrowia psychicznego, przemoc, uzależnienia), które odbędzie się w kinie LEWART 11 grudnia 2013 r. o godz. 11.00. DLA SENIORÓW WSTĘP WOLNY.
 
Gwiazdka w każdym domu Drukuj Email
piątek, 29 listopada 2013 09:55
dziewczynka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie już po raz trzynasty organizuje akcję charytatywną, której celem jest pomoc najuboższym rodzinom z terenu gminy Lubartów. Naszym  zamierzeniem jest, aby dla wszystkich Święta Bożego Narodzenia były okresem radości i rodzinnego ciepła.

 

W imieniu ubogich rodzin, osób starszych, zagubionych, chorych i bezradnych zwracamy się  do Państwa z prośbą o pomoc.
Wierzymy, że z Państwa udziałem Święta będą dla nich najpiękniejszym okresem w roku, dadzą wiarę w realizację zamierzonych planów, siłę w przetrwanie najtrudniejszych chwil, nadzieję na godne życie i  lepsze jutro

Zbiórka darów odbędzie się w: wyznaczonych na terenie gminy miejscach, głównie w szkołach i sklepach

Dary przyjmowane są również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 18A, w dni powszednie w godz. 7:15-15:15.

 

Więcej…
 
Realizacja projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+” przez Fundację Inicjatyw Lokalnych Drukuj Email
piątek, 29 listopada 2013 09:48

Od  1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 
Projekt „Lubelska Akademia Fundraisingu - nowy zawód dla osób niepełnosprawnych” Drukuj Email
czwartek, 28 listopada 2013 09:43

Lubelski Ośrodek Samopomocy informuje o realizacji projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych z Lubartowa i okolic. Szkolenie będzie realizowane w okresie grudzień 2013 - marzec 2014. W ramach projektu przygotowano m.in. warsztaty motywacyjno-integracyjne, szkolenia z obsługi pakietu Office, fundraisingu, formalno-prawnych aspektów funkcjonowania NGO oraz dodatkowo czteromiesięczne płatne staże zawodowe.

 
Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie spożywania alkoholu niewidomego pochodzenia Drukuj Email
poniedziałek, 18 listopada 2013 08:53
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego