Seniorzy obchodzili swoje święto Drukuj Email
piątek, 16 października 2015 20:05
Seniorzy_obchodzili_swoje_swieto_1 Już po raz dziewiąty w Szkole Podstawowej w Skrobowie odbyło się Gminne Spotkanie Osób Starszych. W sobotę 3 października na uroczystość do Skrobowa przybyła 300 osobowa grupa seniorów reprezentująca poszczególne sołectwa z terenu naszej gminy. Spotkanie seniorów uświetniła przygrywająca do tańca Kapela Kurpiowska. Występ artystyczny specjalnie na tę uroczystość przygotowały dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Skrobowie. W wydarzeniu uczestniczył  Wójt Gminy Lubartów – Krzysztof Kopyść, który  w swoim wystąpieniu  podkreślił szczególną rolę osób starszych  w społeczeństwie. Do seniorów życzenia skierowali także zaproszeni goście m.in. Poseł na Sejm RP Henryk Solarz, Starosta Lubartowski Fryderyk Puła oraz  ks. Józef Huzar. W tym szczególnym dniu seniorom towarzyszyli także sołtysi i radni na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Lubartów Stanisławem Borzęckim.
Więcej…
 
Zapytanie ofertowe z dnia 08 września 2015 r. Drukuj Email
wtorek, 08 września 2015 13:33

Zapraszamy do składania ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 
STOP DOPALACZOM!!! Drukuj Email
wtorek, 28 lipca 2015 12:59
stopdopalaczom
 
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Drukuj Email
piątek, 03 lipca 2015 21:12

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Więcej…
 
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15 kwietnia 2015 r. Drukuj Email
środa, 15 kwietnia 2015 19:42

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie terapii rodzinnej w miejscu zamieszkania w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Więcej…
 
Konferencja promocyjna, podsumowująca realizację projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Lubartów” w latach 2008-2014 Drukuj Email
środa, 31 grudnia 2014 18:25

Efektywna pomoc spoleczna w gminie Lubartow w latach 2008-2014_3 Efektywna pomoc spoleczna w gminie Lubartow w latach 2008-2014_2 W dniu 29.12.2014 roku odbyła się konferencja promująca, podsumowująca projekt „Efektywna pomoc społeczna w gminie Lubartów”, który był realizowany przez nasz Ośrodek w latach 2008-2014. Zebranym na konferencji uczestnikom projektu, personelowi projektu, członkom Rady Gminy, sołtysom, pracownikom Urzędu, władzom Gminy i wszystkim zgromadzonym przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące projektu: jego cele, założenia, zasady uczestnictwa, formy oferowanej pomocy, rodzaje wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji.

Więcej…
 
Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów - podsumowanie edycji siódmej Drukuj Email
poniedziałek, 29 grudnia 2014 18:20
Efektywna pomoc spoleczna w Gminie Lubartow - podsumowanie edycji siodmej_1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w roku 2014 po raz siódmy realizował projekt  pn. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu oraz społecznemu w Gminie Lubartów przez podwyższenie poziomu kapitału ludzkiego klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt skierowany był do osób mieszkających na terenie Gminy Lubartów, w tym osób bezrobotnych i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Każda edycja, etap projektu trwa rok. Wraz z jego początkiem do projektu włączana jest nowa grupa uczestników, która przez cały rok otaczana jest wsparciem z zakresu integracji zawodowej, społecznej, edukacyjnej oraz ewentualnie zdrowotnej. W roku 2014 w projekcie udział wzięło 15 osób, z którymi  zawarto kontrakty socjalne na realizację określonych działań, w tym jedna osoba, która uczestniczyła w nim już w 2013 roku.
Więcej…
 
Zapytanie ofertowe Drukuj Email
piątek, 12 grudnia 2014 20:21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zgodnie z zasadą konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro: Dowożenie posiłków do szkół na terenie Gminy Lubartów

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego