Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć z zakresu integracji zawodowej i społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Drukuj Email
wtorek, 08 czerwca 2010 11:37

Ogłoszenie dotyczy przetargu: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć z zakresu integracji zawodowej i społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach projektu systemowego p.t. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 • Treść ogłoszenia >>
 
Ogłoszenie o przetargu na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach projektu systemowego p.t. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów Drukuj Email
piątek, 28 maja 2010 12:27
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zgodnie z poniższym opisem oraz opisem zawartym w SIWZ. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego p.n. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zamówienie realizowane będzie poprzez różne formy wsparcia, w podanych niżej zakresach tematycznych: 1. Kucharz małej gastronomii z modułem obsługi kas fiskalnych- 2 osoby, 300 godz./os. 2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera (+ minimum sanitarne) - 4 osoby, 150 godz./os. 3. Wizaż i stylizacja paznokci - 3 osoby, 180 godz./os. 4. Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci - 2 osoby, 170 godz./os. 5. Spawanie TIG i MAG - 1 osoba, 240 godz./os. 6. Kurs prawa jazy kat. B - 6 osób, 60 godz./os.
 • Treść ogłoszenia >>
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>
 • Załączniki do SIWZ >>
 
Ogłoszenie o przetargu na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć z zakresu integracji zawodowej i społecznej Drukuj Email
czwartek, 13 maja 2010 14:41

Ogłoszenie o przetargu na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć z zakresu integracji zawodowej i społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach projektu systemowego p.t. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 • Treść ogłoszenia >>
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>
 • Załączniki do SIWZ >>

UWAGA:

 • Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia >>
 • Informacja i zmianie treści SIWZ >>
 • Ujednolicona treść SIWZ >>
 • Zawiadomienie i unieważnieniu postępowania na część I zamówienia >>
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część II zamówienia >>
 
PROJEKT SYSTEMOWY "EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE LUBARTÓW" - edycja trzecia Drukuj Email
środa, 17 marca 2010 02:00
efsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" już po raz trzeci realizuje projekt systemowy p.t. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów".
Więcej…
 
"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE LUBARTÓW" - podsumowanie projektu systemowego w roku 2009 Drukuj Email
wtorek, 29 grudnia 2009 14:43
efsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie - od stycznia 2009 r. do grudnia 2009 r. po raz drugi realizował projekt  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów".
Więcej…
 
"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE LUBARTÓW" - kontynuacja projektu systemowego w roku 2009 Drukuj Email
piątek, 13 listopada 2009 14:46
efsW bieżącym roku kontynuujemy realizację projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Do projektu zakwalifikowanych zostało 12 osób w tym osób bezrobotnych i zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodowej.
Więcej…
 
Konferencja promująca projekt systemowy "EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE LUBARTÓW" Drukuj Email
czwartek, 02 lipca 2009 14:50
efsW dniu 29 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy odbyła się konferencja zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, promująca Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach projektu systemowego "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów". Celem konferencji było zapoznanie uczestników z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, jego celami i priorytetami ze szczególnym  uwzględnieniem Priorytetu VII: Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji",  Poddziałanie 7.1.1 – "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" oraz zapoznanie z realizowanym projektem systemowym "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów".
Więcej…
 
Projekt systemowy "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów" co słychać? Drukuj Email
poniedziałek, 01 grudnia 2008 14:52
efsMiło nam przekazać informację, że wszystkie zakwalifikowane do udziału w projekcie osoby z pełnym zaangażowaniem uczestniczą w podejmowanych działaniach. 3 osoby ukończyły cykl szkoleń, zdały egzaminy i otrzymały certyfikaty.
Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia212223NastępnaOstatnie »

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego