Projekt systemowy "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów" co słychać? Drukuj Email
poniedziałek, 01 grudnia 2008 14:52
efsMiło nam przekazać informację, że wszystkie zakwalifikowane do udziału w projekcie osoby z pełnym zaangażowaniem uczestniczą w podejmowanych działaniach. 3 osoby ukończyły cykl szkoleń, zdały egzaminy i otrzymały certyfikaty.
Więcej…
 
Projekt systemowy "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów" Drukuj Email
piątek, 10 października 2008 14:58
efsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Poddziałanie  7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" realizuje w 2008 roku projekt systemowy pt: "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów"  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie gminy Lubartów, korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi objętych zostanie 6 osób, które są gotowe do dokonywania zmian w swoim życiu, chętne do współpracy oraz spełniające wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemowych.
Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia21NastępnaOstatnie »

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego