Zaproszenie do złożenia oferty II - Dostawa sprzętu Drukuj Email
wtorek, 29 listopada 2011 13:50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zgodnie z zasadą konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu i wyposażenia do stołówek szkolnych

Więcej…
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Drukuj Email
piątek, 14 października 2011 08:18
Dotyczy przetargu: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach projektu systemowego p.t. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów
Więcej…
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj Email
środa, 12 października 2011 11:37
Dotyczy przetargu: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach projektu systemowego p.t. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów.
Więcej…
 
W ŚWIAT BAJEK... V Gminne Spotkanie Osób Starszych Drukuj Email
wtorek, 11 października 2011 11:44
W SWIAT BAJEK_16 W dniu 1 października 2011 r., odbyło się piąte Gminne Spotkanie Osób Starszych, zorganizowane z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. W spotkaniu udział wzięło ok. 270 osób: najstarsi mieszkańcy naszej gminy, przedstawiciele władz samorządowych, na czele z Wójtem Gminy – panem Krzysztofem Kopyściem, sołtysi, radni, pracownicy Urzędu Gminy. Na spotkanie zaproszeni byli również przedstawiciele władz kościelnych, m.in. Dziekan dekanatu lubartowskiego – ks. Józef Huzar, swoją obecnością ucieszyli nas także pracownicy i pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych wraz z przedstawicielami seniorów miasta Lubartowa. Spotkanie – podobnie jak w poprzednich latach - miało miejsce w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrobowie.
Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach projektu systemowego p.t. Efektywna... Drukuj Email
poniedziałek, 03 października 2011 14:14
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B zgodnie z poniższym opisem oraz opisem zawartym w SIWZ. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego p.n. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zamówienie realizowane będzie poprzez organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 osób - łącznie po 60 godz. zajęć/os. (30 godz. teorii, 30 godz. praktyki).
  • Treść ogłoszenia >>
  • SIWZ >>
  • Załączniki - wers. doc >>
  • Załączniki - wers. pdf >>
 
Informacja na temat konferencji promującej Program operacyjny Kapitał Ludzki oraz projekt systemowy "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów" Drukuj Email
środa, 13 lipca 2011 09:21

Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów W dniu 29 czerwca 2011r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Lubartowie odbyła się konferencja pod hasłem „Warto chcieć – nowymi kompetencjami w przyszłość”, której organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Konferencja była jednym z działań informacyjno – promocyjnych w ramach projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów”  realizowanego przez GOPS.  Jej celem było zapoznanie uczestników z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, jego celami i priorytetami ze szczególnym  uwzględnieniem Priorytetu VII: Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji",  Poddziałanie 7.1.1 – "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" oraz zapoznanie z realizowanym projektem systemowym.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia2122232425NastępnaOstatnie »

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego