Ogłoszenie o przetargu - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć z zakresu integracji zawodowej i społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach projektu systemowego p.t. Efektywna pomoc społeczna... Drukuj Email
czwartek, 26 maja 2011 17:55
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego i treningu kompetencji zgodnie z poniższym opisem oraz opisem zawartym w SIWZ. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego p.n. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Więcej…
 
Trzciniec stawia na rodzinę Drukuj Email
czwartek, 12 maja 2011 12:57
pnr_mFESTYN - TRZCINIEC STAWIA NA RODZINĘ. Mieszkańcy Trzcińca serdecznie zapraszają w najbliższą niedzielę tj. 15 maja 2011 r. na polanę leśną, na której odbędzie się festyn organizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę". Początek spotkania: godz. 14.00. W programie m. innymi: - Majówka - nabożeństwo z ks. Proboszczem Krzysztofem Krzyszczakiem; IV edycja "Biegu po zdrowie"- dla dzieci i dla dorosłych; występ kabaretu z Michowa "Jarzębinki"; występ zespołu dziecięcego "Szczęśliwa 13"; ognisko z możliwością pieczenia kiełbasy; zabawa "pod gwiazdami" przy akompaniamencie zespołu "SelaVi". W trakcie imprezy będzie możliwość zakupu dań gorących, ciast, napoi itp. przygotowanych przez miejscowy "Klub Senior". Serdecznie zapraszmy - Organizatorzy
 
Projekt systemowy p.t. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów" - przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu oraz społecznemu w Gminie Lubartów Drukuj Email
poniedziałek, 18 kwietnia 2011 08:47
efsProblem wykluczenia społecznego i zawodowego dotyka wielu mieszkańców naszej gminy, a zwłaszcza osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. Problem ten wiąże się nierzadko z niskim poziomem kapitału ludzkiego – wiedzy, umiejętności, kwalifikacji, motywacji, jaki reprezentują te osoby. Kapitał ludzki jest współcześnie głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego i społecznego, a posiadanie go decyduje coraz częściej o sukcesie na polu zawodowym i społecznym. W związku z tym nierzadko właśnie działania zmierzające do podwyższenia wiedzy, kwalifikacji i umiejętności skutkują odnalezieniem się na rynku pracy, odbudową więzi z innymi członkami społeczności lokalnej, podwyższeniem poczucia własnej wartości, wzrostem motywacji do działania i wiary we własne siły.
Więcej…
 
Informacja w sprawie wyceny kursów/szkoleń/zajęć Drukuj Email
czwartek, 03 marca 2011 15:01
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dopuszczalne jest zrealizowanie kursu: "Operator koparko-ładowarki" na terenie miasta Lublin, jeśli z uzasadnionych przyczyn technicznych niemożliwe jest zrealizowanie go na terenie miasta Lubartów. W tej sytuacji konieczne staje się również powiększenie szacunkowych kosztów dojazdu uczestników na szkolenie (dojazd do Lublina). Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.
 
ZAPROSZENIE DO WYCENY Drukuj Email
czwartek, 03 marca 2011 00:35

efsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, realizujący  projekt systemowy p.n. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich uprawnionych instytucji o wycenę przedstawionych w załączniku rodzajów kursów/szkoleń/zajęć, z uwzględnieniem podanych wymogów. Przedstawione w ten sposób koszty są konieczne do prawidłowego oszacowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie kwot, których wygospodarowanie będzie niezbędne do realizacji założonych działań.

Więcej…
 
Ogłoszenie o wyborze oferty na dowożenie posiłków do szkół na terenie Gminy Lubartów Drukuj Email
wtorek, 04 stycznia 2011 10:58
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności na dowożenie posiłków do szkół na terenie gminy Lubartów (zaproszenie do złożenia oferty z dnia 20 grudnia 2010 r.) wpłynęła i została zatwierdzona do realizacji 1 oferta:
Pani Edyta Czajka, ul. Królewska, 21-109 Lublin
Cena oferty brutto - 2,10 zł
 
« PoczątekPoprzednia21222324NastępnaOstatnie »

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego